Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120320-16.htm